Advocaat erfrecht nodig in Amsterdam?
Bel vrijblijvend:
Home > Erfrecht
weegschaal erfrecht

Erfrecht in Amsterdam en omgeving

Erfopvolging en successie

Het erfrecht is een onderdeel van het Nederlands burgerlijk recht. Dit rechtsgebied omvat alles wat te maken heeft met erfopvolging en successie. Bij erfopvolging kan een erfgenaam het nalatenschap verkrijgen. Dit kunnen bezittingen, maar juist ook schulden zijn.

Erfgenamen

Wanneer een testament is opgesteld wordt op basis daarvan duidelijk wie recht heeft op welke bezittingen. Er kan ook op een andere manier geërfd worden. Wanneer er geen testament is wordt via de wet bepaald wie de erfgenamen zijn. De mogelijke erfgenamen zijn hierbij verdeeld in vier opeenvolgende groepen:

  • Partner en kinderen
  • Ouders, broers en zussen
  • Grootouders
  • Overgrootouders

Bij erfopvolging volgens deze wettelijke bepaling erft de groep die als eerste van toepassing is. Wanneer iemand uit die groep al overleden is, erven zijn kinderen.

Advocaat inschakelen in Amsterdam

Voor alle zaken omtrent het testament kunt u terecht bij een notaris. Vaak ontstaan er echter spanningen tussen erfgenamen of andere familieleden. Een advocaat is noodzakelijk bij zo’n erfrecht geschil. Onze specialisten staan klaar om u rechtshulp in Amsterdam te bieden. Wij wijzen u op zaken waarvan u zelf misschien niet op de hoogte bent. In het geval van een erfrecht conflict in de familie kunnen wij bemiddeling en advies bieden.

Menu